Angelika

Řádová sestra

S kluky, o které se stará, občas hraje šachy. Je to jedna z cest, jak jim být blíž, a je v tom i trochu symboliky. „Moje práce je často jako taková šachová partie,“ říká sestra Angelika.
<p>Ř&iacute;ct o Angelice, že je jen ř&aacute;dovou sestrou, by bylo m&aacute;lo. Původn&iacute; profes&iacute; je zdravotn&iacute; sestra, vystudovala pedagogiku a o&scaron;etřovatelstv&iacute; na Univerzitě Karlově a tak&eacute; dramatickou v&yacute;chovu na DAMU. Devět let se starala o komunitu sester, učila na zdravotnick&eacute; &scaron;kole, pracovala na detoxu pro mladistv&eacute;.</p> <p>&bdquo;Už při studiu mě zaj&iacute;mal ten pubert&aacute;ln&iacute; věk, kter&yacute; s&nbsp;sebou nese spoustu probl&eacute;mů, kter&eacute; syst&eacute;m neum&iacute; vyře&scaron;it. Mlad&iacute; lid&eacute; často nevěd&iacute;, co se sebou,&ldquo; vysvětluje Angelika. V&nbsp;ř&aacute;du složila slib milosrdenstv&iacute; a vrac&iacute; se i k&nbsp;historii prvn&iacute;ch boromejek, kter&eacute; o&scaron;etřovaly nemocn&eacute; morem. &bdquo;A kdo je dneska nemocn&yacute; morem? Možn&aacute; jsou to pr&aacute;vě ti, kteř&iacute; maj&iacute; probl&eacute;my s&nbsp;drogami. Dost&aacute;vaj&iacute; se na okraj společnosti, st&aacute;v&aacute; se z&nbsp;nich odpad,&ldquo; hled&aacute; paralelu.</p> <p>Z&nbsp;jej&iacute;ho vypr&aacute;věn&iacute; je jasn&eacute;, že ji pr&aacute;ce s&nbsp;kluky z&nbsp;probl&eacute;mov&yacute;ch poměrů bav&iacute; a naplňuje. C&iacute;tila to už před deseti lety, kdy si ji do sv&eacute;ho t&yacute;mu vyhl&eacute;dl vedouc&iacute; &uacute;stavu. &bdquo;Když mě oslovil, brala jsem to jako bož&iacute; v&yacute;zvu. Vnitřně jsem c&iacute;tila, že bych něco takov&eacute;ho chtěla dělat, ale asi bych se sama neodhodlala, kdyby ta v&yacute;zva nepři&scaron;la zvenku,&ldquo; popisuje.</p>