Tomáš Šebek

Chirurg

Čekárna v Centru primární péče Lékařů bez hranic v jihosúdánském Mayomu. Ordinacemi denně projde až 500 lidí, víc než polovina pacientů jsou děti.
<p>Když tohle ř&iacute;k&aacute;, ch&aacute;pete, že ž&aacute;dn&yacute; jin&yacute; důvod ani m&iacute;t nemus&iacute;. Pomoc lidem v&nbsp;dalek&eacute; zemi ho nab&iacute;j&iacute;. Vid&iacute;te to na něm, když vypr&aacute;v&iacute;, jak v&nbsp;pades&aacute;tistupňov&eacute;m africk&eacute;m horku odrodil &scaron;est dět&iacute; c&iacute;sařsk&yacute;m řezem a zachr&aacute;nil tak život jim i jejich matk&aacute;m. Nebo když popisuje, jak musel operovat &scaron;estn&aacute;ctilet&eacute;ho kluka, kter&yacute; byl v&nbsp;k&oacute;matu po p&aacute;du ze stromu. &bdquo;Měl těžk&yacute; &uacute;raz hlavy. Když ho přivezli, okamžitě jsme se rozhodli pro operaci,&ldquo; vypr&aacute;v&iacute; &Scaron;ebek.</p> <p>Za tři roky, co nemocnice L&eacute;kařů bez hranic v&nbsp;Jižn&iacute;m S&uacute;d&aacute;nu funguje, tam takovou operaci nikdo nedělal. V&nbsp;provizorn&iacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch, kde chyb&iacute; rentgen nebo ventil&aacute;tor pom&aacute;haj&iacute;c&iacute; pacientům s&nbsp;d&yacute;ch&aacute;n&iacute;m. &bdquo;Z Afgh&aacute;nist&aacute;nu už jsem na to byl zvykl&yacute;, tam takov&eacute; operace prob&iacute;haly dvakr&aacute;t třikr&aacute;t t&yacute;dně,&ldquo; ř&iacute;k&aacute; lakonicky &Scaron;ebek. Mlad&iacute;ka odoperoval pod dohledem m&iacute;stn&iacute;ch lid&iacute;, kteř&iacute; se na s&aacute;l chodili d&iacute;vat jako do svatyně. &bdquo;Za deset dn&iacute; jsme kluka pou&scaron;těli do ambulantn&iacute; p&eacute;če, &uacute;plně bez n&aacute;sledků. Mluvil, chodil, na v&scaron;echno si pamatoval. Bylo to až neuvěřiteln&eacute;,&ldquo; doplňuje chirurg.</p> <p>Z&aacute;sluhy si ale nepřipisuje. Velkou č&aacute;st jich podle něj m&aacute; t&yacute;m, kter&yacute; se na operaci pod&iacute;lel, a&nbsp;&scaron;těst&iacute;. &bdquo;Tohle je tak&eacute; trochu&nbsp;o &scaron;těst&iacute;, nejen&nbsp;o uměn&iacute; chirurga. A taky o t&yacute;mu lid&iacute; kolem. J&aacute; jsem měl radost, že jsem jim dodal sebevědom&iacute; a předal zku&scaron;enost. Nav&iacute;c d&iacute;ky tak mimoř&aacute;dn&eacute; operaci&nbsp;hodně stoupli i v&nbsp;oč&iacute;ch m&iacute;stn&iacute;ch lid&iacute;. Z&aacute;roveň bylo prima, že ten lidsk&yacute; př&iacute;běh skončil dobře,&ldquo; směje se Tom&aacute;&scaron; &Scaron;ebek.</p>