Heřman Volf

Sportovec

Úraz Heřmanovi nesebral chuť sportovat. Své sny si teď plní na handbiku.
<p>Ne&scaron;lo jen o nějak&eacute; soukrom&eacute; v&yacute;lety, prostřednictv&iacute;m sv&yacute;ch cest sb&iacute;rali pen&iacute;ze na pomoc ostatn&iacute;m lidem. Obe&scaron;li sponzory, kter&yacute;m během cesty&nbsp;dělali reklamu, a nashrom&aacute;žděn&eacute; pen&iacute;ze pak rozdělili mezi lidi, kteř&iacute; potřebovali pomoc.</p> <p>Nejprve jeli do Pař&iacute;že, pak do Bansk&eacute; Bystrice a na třet&iacute; cestu se vydali přes Alpy do Ř&iacute;ma, aby pož&aacute;dali papeže o požehn&aacute;n&iacute; pro v&scaron;echny česk&eacute; voz&iacute;čk&aacute;ře. &bdquo;To se n&aacute;m moc l&iacute;bilo,&ldquo; vzpom&iacute;n&aacute; na dlouhou cestu, o n&iacute;ž vznikl dokument&aacute;rn&iacute; film Cesta za naděj&iacute;. Volf chtěl prostřednictv&iacute;m požehn&aacute;n&iacute; od papeže lidem na voz&iacute;ku uk&aacute;zat, že nejsou sami, i když se tak možn&aacute; c&iacute;t&iacute;. Jen s&nbsp;pomoc&iacute; paž&iacute; pro ně jel do Vatik&aacute;nu t&eacute;měř 1500 kilometrů.</p> <p>Před pěti lety pak podnikl zat&iacute;m nejdel&scaron;&iacute; cestu, přes dva tis&iacute;ce kilometrů dlouhou v&yacute;pravu do Norska. Ani tam nejel jen tak na dovolenou, d&iacute;ky t&eacute;hle cestě pomohl se sv&yacute;mi př&aacute;teli dvěma des&iacute;tk&aacute;m handicapovan&yacute;ch dět&iacute;, vět&scaron;inou po mozkov&eacute; obrně. &bdquo;Nakreslili n&aacute;m obr&aacute;zky se sv&yacute;mi př&aacute;n&iacute;čky a my se jim to snažili vyplnit,&ldquo; ř&iacute;k&aacute; o n&aacute;ročn&eacute; j&iacute;zdě na handbiku.</p> <p>Celou dobu, kdy poř&aacute;dal v&yacute;pravy a s&aacute;m na ně jezdil, je&scaron;tě norm&aacute;lně pracoval. O jeho akc&iacute;ch se dozv&iacute;dalo č&iacute;m d&aacute;l v&iacute;c lid&iacute;, a ti se oz&yacute;vali, že by tak&eacute; chtěli něco takov&eacute;ho podniknout. Jenže vz&iacute;t si na to tři t&yacute;dny nebo měs&iacute;c dovolen&eacute;, to už nebylo pro vět&scaron;inu z nich tak snadn&eacute;.&nbsp;&bdquo;Napadlo n&aacute;s pak, že to můžeme dělat jen po Česku, aby se mohlo zapojit v&iacute;c lid&iacute;. Budeme tady, uk&aacute;žeme kr&aacute;sy na&scaron;&iacute; země a bude to pro hodně z&aacute;jemců,&ldquo; vzpom&iacute;n&aacute; na to, jak při&scaron;el na n&aacute;pad vytvořit&nbsp;Metrostav handy cyklo maraton.</p> <p>Dnes jde už o etablovan&yacute; sportovn&iacute; podnik, kter&eacute;ho se &uacute;častn&iacute; čtyřčlenn&eacute; nebo osmičlenn&eacute; t&yacute;my. V&nbsp;r&aacute;mci z&aacute;vodu musej&iacute; ujet vzd&aacute;lenost 2222 kilometrů s časov&yacute;m limitem do 111 hodin. V každ&eacute;m t&yacute;mu mus&iacute; b&yacute;t alespoň jeden člověk s nějak&yacute;m postižen&iacute;m a z&aacute;roveň každ&yacute; t&yacute;m je patronem nějak&eacute;ho člověka, kter&yacute; potřebuje pomoc. &bdquo;Lidi přesně věd&iacute;, komu svou &uacute;čast&iacute; na na&scaron;em z&aacute;vodě pom&aacute;haj&iacute;,&ldquo; vysvětluje Volf.</p> <p>Z Metrostav handy cyklo maratonů se stala velk&aacute; akce a před p&aacute;r lety k n&iacute; přibyl je&scaron;tě ČEZ handy kvadriatlon sm&iacute;&scaron;en&yacute;ch dvojic a dal&scaron;&iacute; projekty. Bylo jasn&eacute;, že jako vedlej&scaron;&aacute;k ve voln&eacute;m čase se už to v&scaron;echno zvl&aacute;dat ned&aacute;. Volf dal tedy v&yacute;pověď a začal se plně soustředit na poř&aacute;d&aacute;n&iacute; akc&iacute; pro ostatn&iacute; lidi. A že je t&eacute; pr&aacute;ce opravdu dost, začal Heřmanovi naplno pom&aacute;hat kamar&aacute;d Tom&aacute;&scaron; Pch&aacute;lek a k sobě maj&iacute; i dal&scaron;&iacute; tři kolegy, kteř&iacute; stoj&iacute; za Cestou za snem. Akc&iacute; i &uacute;častn&iacute;ků totiž každ&yacute;m rokem přib&yacute;v&aacute;.</p> <p>&bdquo;Nechtěli jsme zůstat jen u jedn&eacute; akce a nechtěli jsme zůstat jen u sportu. Tak to totiž vůbec nen&iacute;,&ldquo; upozorňuje s t&iacute;m, že poř&aacute;daj&iacute; i z&aacute;žitkov&eacute; v&iacute;kendy, různ&aacute; setk&aacute;n&iacute; nebo kurz sebeobrany. Aktu&aacute;lně připravuj&iacute; kurz ř&iacute;zen&iacute; auta rukama na okruhu v Mostě. Když o tom v&scaron;em Heřman Volf vypr&aacute;v&iacute;, řinou se z něj dal&scaron;&iacute; a dal&scaron;&iacute; n&aacute;pady.</p> <p>&bdquo;Zjistil jsem, že to, co lidem na voz&iacute;ku i jinak handicapovan&yacute;m nejv&iacute;c chyb&iacute;, je př&aacute;telstv&iacute;. Proto děl&aacute;me akce, kde můžou naj&iacute;t nov&eacute; kamar&aacute;dy, smysl života a kde si můžou uvědomit, že dok&aacute;žou cokoli,&ldquo; ř&iacute;k&aacute; Volf, sed&iacute; na voz&iacute;ku a přitom z něj či&scaron;&iacute; energie na rozd&aacute;v&aacute;n&iacute;.</p> <p>Když jde o pomoc, m&aacute; Volf jasno: dělat akce jen pro voz&iacute;čk&aacute;ře mu ned&aacute;v&aacute; smysl. Ten vid&iacute; pr&aacute;vě v tom, že se potk&aacute;vaj&iacute; a třeba i společně z&aacute;vod&iacute; různě sm&iacute;&scaron;en&eacute; t&yacute;my. &bdquo;V tom vid&iacute;m skutečnou integraci. Nevěřili byste, kolik s&iacute;ly d&aacute;vaj&iacute; postižen&iacute; zdrav&yacute;m lidem,&ldquo; ř&iacute;k&aacute; pevn&yacute;m hlasem.</p> <p>Za dlouh&aacute; leta, co existuje Cesta za snem, se mu podařilo nav&aacute;zat partnerstv&iacute; s velk&yacute;mi firmami v Česku, kter&eacute; jeho akce podporuj&iacute; a pom&aacute;haj&iacute; mu.</p> <p>V čem je recept na skvěle funguj&iacute; akce? &bdquo;Když bude&scaron; dělat věci dobře a d&aacute;&scaron; tomu maximum, nemůže to dopadnout jinak než dobře,&ldquo; ř&iacute;k&aacute; Heřman Volf. Nyn&iacute; chyst&aacute; se sv&yacute;mi kolegy dal&scaron;&iacute; projekt, kter&yacute;m se chce dostat k mnohem mlad&scaron;&iacute;mu publiku, do &scaron;kol. Předn&aacute;&scaron;ek nest&iacute;h&aacute; tolik, kolik by si př&aacute;l. Takže se rozhodl oslovit mlad&eacute; publikum prostřednictv&iacute;m vide&iacute;. V&nbsp;nich vystupuj&iacute; lid&eacute;, kteř&iacute; se dostali na voz&iacute;k. &bdquo;Chci, aby si děti uvědomily, na co si maj&iacute; d&aacute;vat pozor. M&aacute;me tam třeba př&iacute;běh kluka, kter&yacute; lezl na stož&aacute;r vysok&eacute;ho napět&iacute; a tam se mu stal &uacute;raz, kvůli kter&eacute;mu je na voz&iacute;ku,&ldquo; přibližuje.</p> <p>Kromě prevence maj&iacute; videa i dal&scaron;&iacute; sdělen&iacute;. &bdquo;D&aacute;vejte si pozor, ale když už se něco stane, nen&iacute; to konec,&ldquo; dod&aacute;v&aacute; Volf s t&iacute;m, že i on s&aacute;m se neust&aacute;le potk&aacute;v&aacute; s kr&aacute;sn&yacute;mi př&iacute;běhy lid&iacute;, kter&yacute;m jeho Cesta za snem pomohla změnit život. &bdquo;To mě nab&iacute;j&iacute;.&ldquo;</p> 1