Igor Dostál

Grafik

Knížky, knížky a zase knížky. Igor Dostál je vykupuje z antikvariátů, získává od soukromých dárců. Vyrobí jim nový přebal a pak je pustí znovu do oběhu.
<p>Dost&aacute;l tak&eacute; minim&aacute;lně čtyřikr&aacute;t do roka poř&aacute;d&aacute; KnihoTrh. Z&nbsp;každ&eacute; prodan&eacute; knihy putuje 20 korun na dobročinn&eacute; &uacute;čely. &bdquo;Vět&scaron;inou prod&aacute;me přes sto knih. V&yacute;těžek jde př&iacute;mo konkr&eacute;tn&iacute; osobě. Dneska je tolik lid&iacute;, kteř&iacute; potřebuj&iacute; pomoci, že nem&aacute;me probl&eacute;m naj&iacute;t někoho, koho podpoř&iacute;me,&ldquo; usm&iacute;v&aacute; se sympatick&yacute; třic&aacute;tn&iacute;k.</p> <p>Knihy z&iacute;sk&aacute;v&aacute; od soukrom&yacute;ch d&aacute;rců nebo z&nbsp;antikvari&aacute;tů. S&aacute;m je tř&iacute;d&iacute; podle ž&aacute;nrů i velikosti, na vlastn&iacute; n&aacute;klady tiskne jednotn&eacute; přebaly a doplňuje knihovnu, kter&aacute; je nyn&iacute; um&iacute;stěna v&nbsp;jednom ze zl&iacute;nsk&yacute;ch n&aacute;kupn&iacute;ch center. Kromě toho dvakr&aacute;t ročně zaveze vybran&eacute; v&yacute;tisky do dětsk&yacute;ch domovů. &bdquo;Tato činnost d&aacute;v&aacute; smysl. Je s&nbsp;t&iacute;m sice hodně pr&aacute;ce, ale stoj&iacute; to za to, protože lidem děl&aacute;me radost a současně vrac&iacute;me star&eacute; knihy do života,&ldquo; ř&iacute;k&aacute; mlad&yacute; grafik.</p> <p>Jeho zaměstn&aacute;n&iacute; mu umožňuje pom&aacute;hat neziskov&yacute;m organizac&iacute;m i jinak. Vytv&aacute;ř&iacute; pro ně grafick&eacute; n&aacute;vrhy, vym&yacute;&scaron;l&iacute; projekty. Někdy se dokonce přihl&aacute;s&iacute; o pr&aacute;ci s&aacute;m. &bdquo;Když vid&iacute;m loga někter&yacute;ch neziskovek, tak jim zavol&aacute;m a navrhnu něco nov&eacute;ho, často i zadarmo, protože v&iacute;m, že vlastn&iacute;ho grafika nemaj&iacute; a finance mus&iacute; použ&iacute;vat na jin&eacute; věci,&ldquo; popisuje Dost&aacute;l. &bdquo;Nem&aacute;m tu odvahu a odhodl&aacute;n&iacute;, abych se př&iacute;mo staral o v&aacute;žně nemocn&eacute; lidi, zraněn&aacute; zv&iacute;řata nebo pom&aacute;hal v&nbsp;ulic&iacute;ch bezdomovcům, ale obdivuji lidi, kteř&iacute; to dok&aacute;žou, a snaž&iacute;m se jim pomoct alespoň t&iacute;m, co um&iacute;m,&ldquo; dod&aacute;v&aacute;.</p> <p>Když před lety objevil web Umsemumtam.cz sdružuj&iacute;c&iacute; profesion&aacute;ly z&nbsp;různ&yacute;ch oborů pom&aacute;haj&iacute;c&iacute; neziskov&yacute;m organizac&iacute;m, měl jasno. Chtěl pomoci, takže se zaregistroval a nab&iacute;dl sv&eacute; služby. Za svou aktivitu z&iacute;sk&aacute;v&aacute; na webu body. &bdquo;Rozjelo se to rychle. Reference byly tak dobr&eacute;, že se ze mě postupem času stal nejaktivněj&scaron;&iacute; dobrovoln&iacute;k. Sice jsem toho za posledn&iacute; rok udělal m&aacute;lo, ale poř&aacute;d m&aacute;m nejv&iacute;ce bodů. Nikdo mě nepřeskočil, což mě na jednu stranu tě&scaron;&iacute;, ale na druhou stranu je to &scaron;patně. Už měl b&yacute;t někdo přede mnou,&ldquo; vyz&yacute;v&aacute; ostatn&iacute;.</p> <p>Někdy odvede pr&aacute;ci zcela zadarmo, jindy si vezme odměnu, kter&aacute; je v&scaron;ak mnohem niž&scaron;&iacute; než při stejn&eacute; činnosti v&nbsp;komerčn&iacute;m sektoru. &bdquo;Nem&aacute;m s&nbsp;t&iacute;m probl&eacute;m, protože v&iacute;m, jak neziskovky funguj&iacute;. Jde jen o můj čas a pr&aacute;ci, dal&scaron;&iacute; vstupn&iacute; n&aacute;klady nem&aacute;m. Pokud m&aacute;m chvilku, jdu do toho. Ročně uděl&aacute;m des&iacute;tky zak&aacute;zek pro neziskovky,&ldquo; prozrazuje Dost&aacute;l.</p> <p>Ve Zl&iacute;nsk&eacute;m nočn&iacute;ku ř&iacute;d&iacute; t&yacute;m patn&aacute;cti dobrovoln&iacute;ků. P&iacute;&scaron;e čl&aacute;nky, fot&iacute; a nat&aacute;č&iacute; různ&eacute; akce, pro kter&eacute; um&iacute; sehnat prostory, moder&aacute;tory, hudebn&iacute; doprovod a zajistit patřičnou propagaci. Opět bez n&aacute;roku na honor&aacute;ř. &bdquo;Ž&aacute;dn&aacute; akce pro n&aacute;s nen&iacute; mal&aacute;. Děl&aacute;me třeba vernis&aacute;že debutuj&iacute;c&iacute;m autorům. Dodaj&iacute; fotky nebo obrazy, my je vytiskneme, seženeme sponzory. Vyrob&iacute;me plak&aacute;ty, zař&iacute;d&iacute;me prostory, medi&aacute;ln&iacute; partnerstv&iacute;, propagaci, zajist&iacute;me hudbu i moder&aacute;tora. Vět&scaron;inou m&aacute; takov&aacute; akce dobročinn&yacute; rozměr,&ldquo; popisuje. &bdquo;Snaž&iacute;me se podporovat mlad&eacute; aktivn&iacute; lidi. Někdy s&nbsp;nimi uděl&aacute;me &uacute;plně prvn&iacute; rozhovor v&nbsp;jejich kari&eacute;ře. Na&scaron;e t&eacute;mata někdy přeb&iacute;raj&iacute; i klasick&aacute; m&eacute;dia, což je v&nbsp;poř&aacute;dku a tě&scaron;&iacute; n&aacute;s to,&ldquo; dod&aacute;v&aacute;.</p> <p>V&nbsp;loňsk&eacute;m roce Igor Dost&aacute;l uspoř&aacute;dal prvn&iacute; ofici&aacute;ln&iacute; v&yacute;stavu fotografi&iacute; hokejistů zl&iacute;nsk&eacute;ho PSG. Věnoval ji skaln&iacute;mu fanou&scaron;kovi, kter&yacute; je sice na voz&iacute;ku, ale jezd&iacute; fandit sv&eacute;mu t&yacute;mu i na venkovn&iacute; z&aacute;pasy. &bdquo;Na akci při&scaron;li samotn&iacute; hokejist&eacute;, pozdravili se s&nbsp;n&iacute;m, dostal doživotn&iacute; členstv&iacute; ve fanklubu, promo předměty a pozv&aacute;nku do kabiny. Splnil se mu sen. Několik fotek jsme vydražili a č&aacute;stku mu předali. M&aacute;m r&aacute;d, když jsou v&scaron;ichni spokojen&iacute;,&ldquo; podot&yacute;k&aacute; Dost&aacute;l.</p> <p>Když m&aacute; voln&yacute; čas, r&aacute;d sportuje nebo hraje na bic&iacute; v&nbsp;kapele. O popularitu spojenou s&nbsp;jeho dobročinnost&iacute; př&iacute;li&scaron; nestoj&iacute;. O poř&aacute;d&aacute;n&iacute; v&scaron;ech akc&iacute; mluv&iacute; v&nbsp;množn&eacute;m č&iacute;sle. Ale je jasn&eacute;, že otcem vět&scaron;iny charitativn&iacute;ch my&scaron;lenek je on s&aacute;m. &bdquo;Děl&aacute;m to jen tak. Pom&aacute;hat by měla b&yacute;t norma. Spoustu věc&iacute; děl&aacute;m zadarmo nebo za velmi m&aacute;lo, protože mi přijde hanebn&eacute; ř&iacute;ct neziskovce za hodinu pr&aacute;ce norm&aacute;ln&iacute; cenu, když v&iacute;m, že na ni nemaj&iacute;. Mohl bych se někde nechat zaměstnat, m&iacute;t st&aacute;l&yacute; př&iacute;jem, ale to bych nestihl dělat to, co mě bav&iacute;,&ldquo; uzav&iacute;r&aacute; mlad&yacute; podnikatel.&nbsp;</p> 1