Constantin Kinský

Šlechtic

Ještě v roce 2012 vypadal zámek místy spíš jako zruinovaný statek. Pět let staré fotky teď už jen připomínají to, co se zatím ve Žďáru povedlo.
<p>Nejviditelněj&scaron;&iacute;m v&yacute;sledkem postupn&eacute; revitalizace are&aacute;lu je rekonstruovan&aacute; budova b&yacute;val&eacute;ho pivovaru, ve kter&eacute; je nyn&iacute; Muzeum nov&eacute; generace s&nbsp;unik&aacute;tn&iacute; interaktivn&iacute; z&aacute;žitkovou expozic&iacute;. Ta představuje historii prostřednictv&iacute;m modern&iacute;ch technologi&iacute;. &bdquo;N&aacute;v&scaron;těvn&iacute;k mus&iacute; zapojit emoce, pohyb i rozum a d&iacute;ky tomu pak z&iacute;sk&aacute; virtu&aacute;ln&iacute; kl&iacute;če k&nbsp;z&aacute;mku. Expozice by měla každ&eacute;mu pomoci pochopit to, co pak uvid&iacute; venku. Jde o prvn&iacute; a možn&aacute; jedin&eacute; muzeum, kter&eacute; m&aacute; za c&iacute;l vyhnat v&aacute;s z&nbsp;muzea,&ldquo; popisuje Kinsk&yacute;. Na v&yacute;stavu totiž navazuje prohl&iacute;dka z&aacute;mku. &bdquo;Ta je trochu aktivněj&scaron;&iacute; než jinde. C&iacute;lem je, aby si lid&eacute; prohl&eacute;dli a užili cel&yacute; are&aacute;l. Mohou se proj&iacute;t kolem rybn&iacute;ka, načerpat klid a energii toho m&iacute;sta a nakonec se vydat nahoru k&nbsp;Zelen&eacute; hoře,&ldquo; odkazuje Kinsk&yacute; k poutn&iacute;mu kostelu svat&eacute;ho Jana Nepomuck&eacute;ho, kter&yacute; je zaps&aacute;n na seznamu pam&aacute;tek UNESCO a s&nbsp;kl&aacute;&scaron;terem a z&aacute;mkem ve Žď&aacute;ru je neodmyslitelně propojen.</p> <p>Z&aacute;meck&yacute; p&aacute;n r&aacute;d chod&iacute; mezi lidmi a poslouch&aacute; jejich reakce na expozici a &uacute;pravy are&aacute;lu. &bdquo;Člověk z&nbsp;t&eacute; zpětn&eacute; vazby nabere spoustu energie. Při otevřen&iacute; jsme tu měli ministra kultury a řadu odborn&iacute;ků, kteř&iacute; n&aacute;s chv&aacute;lili. To potě&scaron;&iacute;. Ale vět&scaron;&iacute; odměna pro mě byla, když jsem p&aacute;r t&yacute;dnů pot&eacute; viděl dva čtyřlet&eacute; kluky, jak po dvou hodin&aacute;ch prohl&iacute;dky breč&iacute;, že od n&aacute;s je&scaron;tě nechtěj&iacute; pryč,&ldquo;&nbsp; vypr&aacute;v&iacute; Kinsk&yacute;.</p> <p>Interaktivn&iacute; expozice je otevřen&aacute; druh&yacute;m rokem. Rekonstrukce trvala dva a půl roku, ale připravovala se už d&aacute;vno předt&iacute;m. &bdquo;Pam&aacute;tky se často rekonstruuj&iacute;, protože je děrav&aacute; střecha a mus&iacute; se opravit. Až n&aacute;sledně se vym&yacute;&scaron;l&iacute;, co bude pod tou střechou. My jsme na to &scaron;li opačně. Napřed jsme vym&yacute;&scaron;leli, co na z&aacute;mku bude, jak můžeme m&iacute;stn&iacute; život obohatit a nav&aacute;zat na genia loci. Nejdř&iacute;v jsme měli vizi a až podle n&iacute; jsme pracovali s&nbsp;architekty a rekonstrukci přizpůsobili na&scaron;im pl&aacute;nům,&ldquo; vysvětluje p&aacute;n žď&aacute;rsk&eacute;ho z&aacute;mku.&nbsp;</p>