Kamil Mrva

Architekt

Zrekonstruovaná restaurace na Horečkách v Trojanovicích. Kultovní místo na úpatí Beskyd staré více něž 220 let je teď upravené podle návrhu Kamila Mrvy.
<p>Po nezbytn&yacute;ch oprav&aacute;ch dnes domek využ&iacute;v&aacute; neziskov&aacute; organizace Purpura 21. A i radn&iacute;, kteř&iacute; před lety hlasovali proti zachov&aacute;n&iacute; objektu, jsou teď r&aacute;di, jak to dopadlo. &bdquo;Nakonec poděkovali a přiznali, že v&nbsp;tehdej&scaron;&iacute; době neviděli tak daleko jako my,&ldquo; usm&iacute;v&aacute; se uzn&aacute;van&yacute; architekt.</p> <p>Z&aacute;chranou jednoho domu ale jeho dobročinnost nekonč&iacute;. V&nbsp;Kopřivnici je po vzoru sv&eacute;ho dědečka předsedou neziskov&eacute;ho spolku, kter&yacute; spravuje zdej&scaron;&iacute; Katolick&yacute; dům, dal&scaron;&iacute; historicky cennou budovu. Ta funguje jako centrum kulturn&iacute;ch akc&iacute;, setk&aacute;n&iacute; a semin&aacute;řů. &bdquo;Moment&aacute;lně rekonstruujeme restauraci. Vkl&aacute;d&aacute;m do toho energii a č&aacute;stečně i prostředky, ať to funguje. Na&scaron;e studio děl&aacute; rychl&eacute; n&aacute;vrhy, konzultujeme dal&scaron;&iacute; kroky. Zorganizovali jsme brig&aacute;du na vyči&scaron;těn&iacute; stěn a stropů, děl&aacute;me kr&aacute;snou dřevěnou podlahu,&ldquo; vypoč&iacute;t&aacute;v&aacute;.</p> <p>Podpis jeho architektonick&eacute;ho studia nese i zvonička na Horečk&aacute;ch, dal&scaron;&iacute; projekt, za kter&yacute; si Kamil Mrva nevzal honor&aacute;ř. Drobn&aacute; dřevěn&aacute; stavba s&nbsp;modern&iacute;m vzhledem stoj&iacute; v&nbsp;kopci nad Fren&scaron;t&aacute;tem pod Radho&scaron;těm od roku 2010. Jej&iacute; vznik iniciovalo občansk&eacute; sdružen&iacute; Na&scaron;e Beskydy. Hlas zvonu symbolizuje odpor m&iacute;stn&iacute;ch lid&iacute; k př&iacute;padn&eacute; obnově těžby čern&eacute;ho uhl&iacute; v&nbsp;srdci Beskyd. &bdquo;Zvonička m&aacute; obrovskou n&aacute;v&scaron;těvnost. Kousek od n&iacute; jsme zrekonstruovali hospodu Rekovice, kterou vlastn&iacute; a provozuje obec Trojanovice. Budova je v&iacute;ce než 220 let star&aacute; a stoj&iacute; na n&aacute;dhern&eacute;m m&iacute;stě. Vypnete telefon a jste na konci světa v&nbsp;př&iacute;rodě. Někter&eacute; projekty jsou prostě srdečn&iacute;, takže pom&aacute;h&aacute;me v&iacute;ce,&ldquo; směje se milovn&iacute;k Beskyd.</p> <p>Po ukončen&iacute; studi&iacute; v&nbsp;Brně a ročn&iacute; st&aacute;ži v&nbsp;Praze se Kamil Mrva vr&aacute;til do rodn&eacute;ho města. Ř&iacute;k&aacute;, že v&nbsp;Kopřivnici m&aacute; v&scaron;e, co ke spokojen&eacute;mu životu potřebuje. Na zahradě po prarodič&iacute;ch postavil dům. Hned vedle m&aacute; ateli&eacute;r, v&nbsp;němž pracuje se sv&yacute;m t&yacute;mem. Domluvit si s&nbsp;n&iacute;m schůzku nen&iacute; jednoduch&eacute;. Jeho di&aacute;ř je st&aacute;le pln&yacute;. A dal&scaron;&iacute; zaj&iacute;mav&eacute; komerčn&iacute; i dobročinn&eacute; projekty představuj&iacute;c&iacute; nov&eacute; v&yacute;zvy se rozj&iacute;žděj&iacute;.</p> <p>&bdquo;Pr&aacute;ce je v&iacute;c a v&iacute;c. Sami zak&aacute;zky ani nehled&aacute;me, přesto chod&iacute; skoro každ&yacute; den e-maily s&nbsp;ž&aacute;dostmi o na&scaron;i pr&aacute;ci. Je těžk&eacute; odm&iacute;tat. Lid&eacute; třeba p&iacute;&scaron;ou, že maj&iacute; starou stodolu a my jsme jedin&iacute;, kteř&iacute; jim mohou pomoci s&nbsp;rekonstrukc&iacute;. Je mi to l&iacute;to, ale vět&scaron;inou odpov&iacute;d&aacute;m, že mus&iacute; několik měs&iacute;ců počkat nebo ať si vyberou někoho jin&eacute;ho,&ldquo; ř&iacute;k&aacute; architekt, kter&yacute; pr&aacute;ci obětoval soukrom&yacute; život.</p> <p>I kvůli sv&eacute;mu vyt&iacute;žen&iacute; zat&iacute;m nestihl založit rodinu. &bdquo;Sv&eacute; pr&aacute;ci jsem propadl, protože mě bav&iacute;. A beru ji jako posl&aacute;n&iacute;. Vlastn&iacute; rodinu sice zat&iacute;m nem&aacute;m, ale jak ř&iacute;k&aacute; můj kamar&aacute;d: Kamile, nemůže&scaron; m&iacute;t v&scaron;echno. M&aacute; pravdu, beru to tak. Jsem r&aacute;d za to, co m&aacute;m,&ldquo; tvrd&iacute; Mrva.</p> <p>Relaxuje při pr&aacute;ci na zahradě nebo rekreačn&iacute;m sportu. Energii dob&iacute;j&iacute; tak&eacute; na Fakultě architektury v&nbsp;Brně, kde externě před&aacute;v&aacute; sv&eacute; zku&scaron;enosti studentům. &bdquo;Pr&aacute;ce s&nbsp;mlad&yacute;mi mě naplňuje. Kvůli množstv&iacute; pr&aacute;ce nem&aacute;m čas sledovat děn&iacute; v&nbsp;architektuře a oni mi ukazuj&iacute; nov&eacute; technologie a směry,&ldquo; usm&iacute;v&aacute; se.</p> <p>Na stolech jeho architektonick&eacute;ho studia se už r&yacute;suj&iacute; dal&scaron;&iacute; pl&aacute;ny. I ty nekomerčn&iacute;. Je na nich třeba stavba vertik&aacute;ln&iacute;ho muzea Jiř&iacute;ho Ra&scaron;ky na skokansk&eacute;m můstku ve Fren&scaron;t&aacute;tu pod Radho&scaron;těm. A v&nbsp;Beskydech by chtěl Mrva zanechat i dal&scaron;&iacute; stopu &nbsp;&bdquo;M&aacute;m vyhl&eacute;dnut&yacute; jeden kopec, ze kter&eacute;ho je par&aacute;dn&iacute; v&yacute;hled na Radho&scaron;ťsk&eacute; vrchy. Se sochařem Janem Zem&aacute;nkem z&nbsp;Nov&eacute;ho Jič&iacute;na chceme vytvořit lavice, kter&eacute; tam nech&aacute;me pro turisty, ať maj&iacute; kde odpoč&iacute;vat. Zavrt&aacute;me je do země a nech&aacute;me je tam,&ldquo; dod&aacute;v&aacute;.</p> 1